Kohta on aikani lähteä mukananne, suureen avaraan maailmaan seikkailuja etsimään. 

Olen silloinkin vielä pieni ja tarvitsen teitä kaikkia opastamaan minua

lempeydellä ja suurella viisaudella matkani varrella. 


Me kuulumme eri lajeihin, emmekä tule milloinkaan puhumaan samaa kieltä.

Rakkauden voimalla, hyvällä tahdolla ja empatiakyvyllä tulemme ymmärtämään toisiamme,

jolloin katsekin riittää välillämme kertomaan, missä menemme ja kuinka paljon merkitsemme toisillemme. 


Tuotapikaa alkava yhteiselomme on suuri ja ihmeellinen taiteenlaji.

Sinä olet suuri taiteilijani ja minä olen savi, jonka muokkaat itsesi näköiseksi.

 

- Meeri -

 

SUUNNITELMISSA KOIRANHANKINTA


Perheen yhteinen projekti

koiran hankinta on iso päätös, mikä vaatii tarkkaa harkintaa ja johon perheen kaikkien jäsenten on sitouduttava.  Ennen varsinaista koiran ostoa on jokaisen perheenjäsenen syytä tietää ainakin teoriassa, mitä kaikkea koiran olemassaolo perheessä tarkoittaa jokaisen kohdalla yhdessä ja erikseen. Perheenjäsenten kesken on syytä myös keskustella ja sopia keskenään niistä säännöistä, joita perheessä asetetaan koiralle ja joiden noudattamiseen jokainen perheenjäsen sitoutuu johdonmukaisesti.


Elämäntilanne

koira on elävä olento, jolla on omat tarpeensa ja siksi perheen elämäntilanne  ja resurssit on syytä selvittää ennen koiranhankinnan toteuttamista. Huomioitavaa on myös se, ettei yksikään ihminen/perhe ole suojattu elämän vastoinkäymisestä ja myös tällaisen tilanteen varalle on oltava suunnitelma.


Harrastesuunnitelmia tai muuten seuraksi

kun on päädytty koiranhankintaan niin seuraavaksi voidaankin miettiä sitä, mitä koiran kanssa tahdotaan harrastaa ja/tai  mikä koiran rooli perheessä tulee olemaan.  Oli koiraharrastus mitä tahansa; kaverikoirasta, vahtikoirasta tai jälkikoirasta hypokoiraan niin yhteistä kaikille lemmikiksi otetuilla koirilla on, että ne tuovat säännöllisyyttä elämään ja opettavat perheen pienimmille vastuullisuutta.


Rodun valinta

koirarodut ovat jaettu kymmeneen eri ryhmään käyttötarkoitustensa mukaisesti ja niihin on ERITTÄIN TÄRKEÄÄ tutustua ennen rodun valintaan.  Koiran käyttötarkoitus ja rodun koko asettavat omat rajoitteensa mm. asuinpaikan, -alueen ja aktiviteettien suhteen.

 

Kasvattajan valinta

kasvattajan valinnan tärkeys korostuu varsinkin silloin kun ollaan hankkimassa ensimmäistä koiraa perheeseen.  On tärkeää, että yhteistyö ja kommunikointi pelittää kasvattajan ja ostajan välillä vielä koirakaupan jälkeenkin.

Itse pidän tärkeänä saada tavata perhettä, jonne pentua ollaan hankkimassa ennen pentuvarauksen vahvistamista.  Vähintäänkin yhtä tärkeänä pidän sitä, että pennun tuleva perhe on aktiivinen ja kiinnostunut tutustumaan pentuun ja pennun taustoihin pennun vielä kasvattajalla ollessa.  Kahdenksan viikon aikana ennätämme käymään läpi lukemattoman määrän niin pennun hankintaan, koiraelämään kuin rotuunkin liittyviä asioita.

Tärkein kysymys kuuluukin, mitä toiveita ja odotuksia sinulla on kasvattajan suhteen?

 

Koiran hintaan vaikuttavia seikkoja

koirankasvattaja hinnoittelevat itse myymänsä koirat.  Koiran hintaan pakollisten pennutukseen kuuluvien kulujen lisäksi vaikuttavia seikkoja ovat mm.: rotu, rekisteröintimäärä/vuosi, pentuekoko, myynnin kiireellisyys, kasvattajan maantieteellinen sijainti, vapaaehtoiset terveystarkastukset, kysyntä/tarjonta, maantieteelliset hintaerot koirien terveydenhoidossa, kasvattajan työpanoksen hinnoittelu, pentupaketin sisältö, kasvattajan tuki ennen koirakauppaa ja sen jälkeen

 

Koiran kouluttaminen

pennun kouluttaminen aloitetaan rakkaudella ja lempeydellä välittömästi koiran kotiuduttua uuteen kotiinsa.

  

Koiran ravitsemus ja liikunta

oikea ravinnon- ja liikunnantarpeessa sekä ravinnon koostumuksessa on otettava huomioon niin koiran rotu kuin liikunnanmäärä. Nämä ovat tärkeitä seikkoja tietää,  jotta vältyttäisiin pennun nopean kasvukauden aikana mahdollisesti syntyvistä väärän ravitsemuksen ja liikaliikunnan aiheuttamilta kasvuhäiriöiltä.  Kasvattaja antaa ruokinta- ym. ohjeet viimeistään pentuluovutuksen yhteydessä.