Kennel CottonFever's
100 % pure cotons

Meillekö lemmikkieläin?
Taiteilija ja muusa

Pian on aikani lähteä mukaanne,
 suureen avaraan maailmaan 
- seikkailuja etsimään -

Olen silloin vielä pieni ja tarvitsen teitä kaikkia,
opastamaan minua lempeydellä ja suurella viiraudella matkani varrella.

Me kuulumme eri lajeihin, emmekä tule milloinkaan
puhumaan samaa kieltä.

Rakkauden voimalla, hyvällä tahdolla ja empatiakyvyllä tulemme ymmärtämään toisiamme, jolloin katsekin riittää välillämme kertomaan,
missä menemme ja kuinka paljon
merkitsemme toisillemme.

Tuotapikaa alkava yhteiselomme on suuri ja ihmeellinen taiteenlaji.
Sinä olet suuri taitelijani ja minä olen savesi,jonka muokkaat itsesi näköiseksi.

- Meeri -
LEMMIKIN HANKINTASUUNNITELMA

Lemmikin hankinnan suunnitteluun kannattaa panostaa aikaa. Ajatuksena lemmikin omistaminen herättää monenlaisia tunteita, ajatuksia ja odotuksia niin perheen sisällä kuin sen ulkopuolisissa ihmisissäkin. Siihen, millaista lemmikkiä suunnittelee, vaikuttaa mieltymysten lisäksi se, miten paljon on mahdollista sitouttaa omaa aikaa lemmikin tarpeiden täyttämiseen.


ELÄMÄNTILANNE

Lemmkki on elävä olento, jolla on omat tarpeensa ja siksi perheen elämäntilanne, suunnitelmat ja resurssit on syytä selvittää ennen lemmikinhankinnan toteuttamista. Huomioitavaa on myös se, ettei yksikään ihminen/perhe ole suojassa elämän vastoinkäymisiltä. Tällaisten odottamattomien tilanteiden varalta olisi syytä olla suunnitelma myös lemmikin varalle.


PERHEEN YHTEINEN PROJEKTI

Koiranhankinta on iso päätös, mikä vaatii tarkkaa harkintaa ja jokaisen perheenjäsenen sitoutumista. Ennen koiran ostoa on jokaisen perheenjäsenen  syytä tietää ainakin teoriassa, mitä kaikkea koiran olemassa olo perheessä tarkoittaa jokaisen kohdalla yhdessä ja erikseen.  Perheenjäsenten kesken on myös syytä keskustella ja sopia keskenään niistä säännöistä, joita perheessä asetetaan koiralle ja joiden noudattamiseen tulee jokaisen perheenjäsenen sitoutua johdonmukaisesti.
HARRASTESUUNNITELMIA TAI MUUTEN VAIN SEURAKSI

Rodun valinnalla on merkitystä harrastustoimintaa suunniteltaessa. Metsälle lähteväksi koiraksi ei kannata valita melko vietitöntä seurakoiraa, eikä kodin sohvashampioniksi koiraa, jolla on vahvat viettitoiminnot esim. saalistamiseen tai taisteluun. Oli tuleva koiraharrastus, mitä tahansa kaveri-, jälki-, hypo- tai vahtikoirasta, niin yhteistä kaikille lemmikiksi otetuille koirille on, että ne tuovat säännöllisyyttä elämään ja opettavat perheen pienimmille vastuullisuutta.


OLET SIIS PÄÄTYNYT KOIRANHANKINTAAN - RODUN VALINTA

Koirarodut ovat jaettu kymmeneen eri ryhmään käyttötarkoitustensa mukaisesti ja niihin on ERITTÄIN TÄRKEÄÄ tutustua ennen rodun valintaa. Koiran käyttötarkoitus ja koko asettavat omat rajoitteensa mm. asuinpaikan, -alueen ja aktiviteettien suhteen. Tämän linkin kautta pääset tutustumaan eri koiraryhmiin ja niiden käyttötarkoituksiin, sekä ryhmiin kuuluviin koirarotuihin. Kennelliitto 

ROTUVALINTANA COTON DE TULÉAR

Nyt kun rotu on selvillä, niin tutustuthan tarkoin rotumääritelmään, sekä rotun jalostuksen tavoiteohjelmaan, mikä on kattava otos rodun historiasta tähän päivään. 

Muistathan myös, että Coton de tuléar on turkkirotu, siitäkin huolimatta, vaikka päättäisit pitää koirasi turkin lyhyenä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että koiran turkinhoito ja muut hoitotoimenpiteet vaativat säännöllisyyttä eri tavoin kuin rodut, jotka eivät turkkirotuja ole.

 Tutustu seuraavan linkin kautta rodun rotumääritelmään  Rotumääritelmä 

Tutustu seuraavan linkin kautta rodun jalostuksen tavoiteohjelmaan JTO 
KASVATTAJAN VALINTA

Kasvattajan valinnan tärkeys korostuu varsinkin silloin kun ollaan hankkimassa ensimmäistä koiraa perheeseen. 

On tärkeää, että yhteydenpito pelittää kasvattajan ja pennunostajan välillä vielä koirakaupan jälkeenkin. Itse pidän kasvattajana tärkeänä saada tavata perhettä, jonne pentua ollaan hankkimassa ennen pentuvarauksen vahvistamista. Vähintäänkin yhtä tärkeänä pidän sitä, että pennun tuleva perhe on aktiivinen ja kiinnostunut tutustumaan pentuun ja pennun taustoihin, pennun vielä kasvattajalla ollessa.

 Kahdeksan viikon aikana ennätämme käymään läpi lukemattoman määrän niin pennun hankintaan, koiraelämään kuin rotuunkin liittyviä asioita.

Tärkein kysymys kuuluukin, mitä toiveita ja odotuksia sinulla pennunostajana on kasvattajan suhteen? 


KOIRAN HINTAAN VAIKUTTAVIA SEIKKOJA


Koirankasvattajat hinnoittelevat itse myymänsä koirat. Ennen kuin pentue on rekisteröity Suomen Kennelliiton, on kasvattajalle kertynyt kuluja, joiden määrissä ja suuruuksissa on lukuisista eri syistä johtuvia hienohkoja eroja. 

Kuluja syntyy seuraavista asioista: Nartun leasing (mikäli narttu ei ole kasvattajan omistama), hyppy- ja pentumaksut uroksen omistajalle (mikäli uros ei ole kasvattajan omistaja), jalostukseen käytetyn uroksen ja nartun viralliset silmä- ja polvitarkastukset, muut eläinlääkärikulut, mikäli tiineyden- tai synnytyksen aikana on tarpeen, esim. keisarinleikkaus,  nartun ja pentujen madotukset, nartun jalostusvakuutus, pentutarkastus, sirutukset, pentutestit, rekisteröinti, pentujen piilevien vikojen vakuutus, pentupakkaukset, ulkopuolisen koirahoitajan  palkkauskulut.

Pentujen hintaan vaikuttavat edellisten lisäksi mm. rotu, rekisteröintimäärä/vuosi, pentuekoko, myynnin kiireellisyys, kasvattajan maantieteellinen sijainti, vapaaehtoiset terveystarkastukset, kysyntä/tarjonta, maantieteelliset hintaerot koirien terveydenhoidossa, kasvattajan oman työpanoksen hinnoittelu, kasvattajan tarvitsemasta ulkopuolisesta avusta koituneet kulut, alv (suuremmassa mittakaavaassa toteutettu kasvatustoiminta), pentupaketin sisältö, kasvattajan tuki ennen ja jälkeen  koirakaupan.

Koiran kouluttaminen aloitetaan rakkaudella ja lempeydellä välittömästi koiran kotiuduttua uuteen kotiinsa

Aina ei koiraa koulutettaessa omatoimisesti kaikki kuitenkaan mene, kuten Strömsössä. Mikäli koet olevasi altavastaajana suhteessasi koiraasi, on syytä ottaa ammattiapu käyttöön.

Itse suosin koirakoulutuksessa ongelmakoirakouluttajia, siitäkin huolimatta, vaikkei todellista ongelmaa vielä olisikaan. Tämä sen vuoksi, että ongelmakoirakouluttaja huomioi koiran luonteen lisäksi koko perhedynamiikan, millä on vaikutusta koiran käyttäytymiseen. Tästä kokonaisvailtaisesta huomioimisesta on koulutuksellisesti enemmän hyötyä kuin "ryhmäkoulutuksessa".KOIRAN RAVITSEMUS JA LIIKUNTA

Pennun luuston ja nivelten kehitykseen vaikuttavat perintötekijöiden lisäksi oikea-aikaisuus liikunnan ja ravinnon suhteen. 

Aivan pikkupentuna (vielä kasvattajan luona asuessaan) pentu tarvitsee proteiinipitoista ruokaa, mm. sisäelimien kasvua varten. Pennun ollessa luovutusikäinen ja aina sukukypsään ikään asti, proteiinin saantia voidaan laskea. 

Itse opastan pennunostajia sekoittamaan 8 viikkoisen pennun ruoan aikuisen koiran ruokaan ja siitä siirtymään aikuisen koiran ruokaan, kunnes koira on sukukypsä. Tämän jälkeen proteiinitasoa ravinnossa lisätään koiran aktiivisuuden mukaisesti. 

Liikunta on toinen ulkoisista tekijöistä, millä on vaikutusta luiden ja nivelten kasvuun kehitysiässä. Toivottavaa olisi, että pentu pystyisi ulkoilemaan omaehtoisesti sen ajan ja sen verran kuin, mitä sen jaksaminen sallii. Pentuaikana ei koiraa lenkitetä, ei hypyttelyä, ei liukumäkiä tai jääkenttiä. Kahta viimeistä ei senkään jälkeen kun koira on jo aikuinen.


PENTUTESTAUS

Pentutestin tarkoituksena on löytää sopivanluonteinen pentu uudelle omistajalleen ja antaa eväitä koiran heikkouksien vahvistamiseen ja vahvuuksien ylläpitämiseen.

Pentutesti suoritetaan pennulle vieraassa tilassa ja testin suorittaja on koirille vieras ihminen. Lisäksi pennut testataan yksitellen sisaruksista ja muusta laumasta erillään, jolloin pennusta saadaan se tieto, mitä se autenttisesti olisi.

 Pentutestiä ei voida kutsua luonnetestiksi, koska pennulla ei ole kehittyneet vielä kaikki ne osa-alueet, mitä aikuisella koiralla on. Pentutesti EI KUVAA minkälainen pentu on aikuisena, vaan antaa viitteitä koiran vahvuuksista ja heikkouksista tässä vaiheessa. Pentutestin tarkoituksena on antaa eväitä koiran heikkouksien vahvistamiseen ja vahvuuksien ylläpitämiseen. Perimä asettaa rajat koiran toimintakyvylle ja hermorakenteelle, mutta loppuelämän kokemukset muokkaavat kuitenkin 80 % koiran käyttäytymisestä aikuisiällä.

 Pentutesti on suunniteltu kaikille roduille yhteneväksi huolimatta siitä, onko kyse seura-, metsästys- tai työkoirasta. Eri rotujen käyttötarkoituksesta johtuen testistä saadut pisteet eivät ole vertailukelpoisia eri rotujen välillä.

 Testin lopputuloksen pistemäärä ei myöskään ole paremmuuskilpailu pentueen yksilöiden välillä, vaan erilaisille ihmisille sopii erilaiset pennut.

Jos korkeat pisteet saanut pentu laitetaan eristyksiin, ilman positiivisia kokemuksia, sen käytös vastaa aikuisena pentutestin matalaa pistetasoa. Jos taas matalat pisteet saanutta pentua sosiaalistetaan paljon ja nähdään vaivaa heikkouksien työstämiseksi, se vastaa aikuisena korkeamman pistetason pentua. Mitä enemmän koira saa kokemuksia, sitä vähemmän sille tulee vastaan uusia yllättäviä tilanteita, joihin sillä ei ole valmista toimintamallia. 

PENTUTESTISSÄ testattavat osa-alueet:

Luottamus vieraaseen ihmiseen 

Koiran luontainen toimintakyky

Laumavietti

Taistelutahto

Saalisvietti ja dominanssi

Keskittymiskyky

Epämukavuusalueen sietokyky

Ääniherkkyys 

Kipuherkkyys

Suhtautuminen muihin koiriin