Taiteilija ja muusa


Taiteilija ja muusa

Pian on aikani lähteä mukaanne,

 suureen avaraan maailmaan 

- seikkailuja etsimään -

 

Olen silloin vielä pieni ja tarvitsen teitä kaikkia,

opastamaan minua lempeydellä ja suurella viiraudella matkani varrella.

 

Me kuulumme eri lajeihin, emmekä tule milloinkaan

puhumaan samaa kieltä.

 

Rakkauden voimalla, hyvällä tahdolla ja empatiakyvyllä tulemme ymmärtämään toisiamme, jolloin katsekin riittää välillämme kertomaan,

missä menemme ja kuinka paljon merkitsemme toisillemme.

 

Tuotapikaa alkava yhteiselomme on suuri ja ihmeellinen taiteenlaji.

Sinä olet suuri taitelijani ja minä olen savesi,jonka muokkaat itsesi näköiseksi.

 

- Meeri -Meillekö lemmikki?
Lemmikin hankintasuunnitelma

Lemmikin hankinnan suunnitteluun kannattaa panostaa aikaa. Ajatuksena lemmikin omistaminen herättää monenlaisia tunteita, ajatuksia ja odotuksia niin perheen sisällä kuin sen ulkopuolisissa ihmisissäkin. Siihen, millaista lemmikkiä suunnittelee, vaikuttaa mieltymysten lisäksi se, miten paljon on mahdollista sitouttaa omaa aikaa lemmikin tarpeiden täyttämiseen.

ELÄMÄNTILANNE

Lemmkki on elävä olento, jolla on omat tarpeensa ja siksi perheen elämäntilanne, suunnitelmat ja resurssit on syytä selvittää ennen lemmikinhankinnan toteuttamista. Huomioitavaa on myös se, ettei yksikään ihminen/perhe ole suojassa elämän vastoinkäymisiltä. Tällaisten odottamattomien tilanteiden varalta olisi syytä olla suunnitelma myös lemmikin varalle.

PERHEEN YHTEINEN PROJEKTI

Koiranhankinta on iso päätös, mikä vaatii tarkkaa harkintaa ja jokaisen perheenjäsenen sitoutumista. Ennen koiran ostoa on jokaisen perheenjäsenen  syytä tietää ainakin teoriassa, mitä kaikkea koiran olemassa olo perheessä tarkoittaa jokaisen kohdalla yhdessä ja erikseen.  Perheenjäsenten kesken on myös syytä keskustella ja sopia keskenään niistä säännöistä, joita perheessä asetetaan koiralle ja joiden noudattamiseen tulee jokaisen perheenjäsenen sitoutua johdonmukaisesti.

HARRASTESUUNNITELMIA TAI MUUTEN VAIN SEURAKSI

Rodun valinnalla on merkitystä harrastustoimintaa suunniteltaessa. Metsälle lähteväksi koiraksi ei kannata valita melko vietitöntä seurakoiraa, eikä kodin sohvashampioniksi koiraa, jolla on vahvat viettitoiminnot esim. saalistamiseen tai taisteluun. Oli tuleva koiraharrastus, mitä tahansa kaveri-, jälki-, hypo- tai vahtikoirasta, niin yhteistä kaikille lemmikiksi otetuille koirille on, että ne tuovat säännöllisyyttä elämään ja opettavat perheen pienimmille vastuullisuutta.

OLET SIIS PÄÄTYNYT KOIRANHANKINTAAN

RODUN VALINTA

Koirarodut ovat jaettu kymmeneen eri ryhmään käyttötarkoitustensa mukaisesti ja niihin on ERITTÄIN TÄRKEÄÄ tutustua ennen rodun valintaa. Koiran käyttötarkoitus ja koko asettavat omat rajoitteensa mm. asuinpaikan, -alueen ja aktiviteettien suhteen. Tämän linkin kautta pääset tutustumaan eri koiraryhmiin ja niiden käyttötarkoituksiin, sekä ryhmiin kuuluviin koirarotuihin. Kennelliitto 

ROTUVALINTANA COTON DE TULÉAR

Nyt kun rotu on selvillä, niin tutustuthan tarkoin rotumääritelmään, sekä rotun jalostuksen tavoiteohjelmaan, mikä on kattava otos rodun historiasta tähän päivään. 

Muistathan myös, että Coton de tuléar on turkkirotu, siitäkin huolimatta, vaikka päättäisit pitää koirasi turkin lyhyenä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että koiran turkinhoito ja muut hoitotoimenpiteet vaativat säännöllisyyttä eri tavoin kuin rodut, jotka eivät turkkirotuja ole.

 Tutustu seuraavan linkin kautta rodun rotumääritelmään

ROTUMÄÄRITELMÄ


Tutustu seuraavan linkin kautta rodun jalostuksen tavoiteohjelmaan JTO 

KASVATTAJAN VALINTA

Kasvattajan valinnan tärkeys korostuu varsinkin silloin kun ollaan hankkimassa ensimmäistä koiraa perheeseen. 

On tärkeää, että yhteydenpito pelittää kasvattajan ja pennunostajan välillä vielä koirakaupan jälkeenkin. Itse pidän kasvattajana tärkeänä saada tavata perhettä, jonne pentua ollaan hankkimassa ennen pentuvarauksen vahvistamista. Vähintäänkin yhtä tärkeänä pidän sitä, että pennun tuleva perhe on aktiivinen ja kiinnostunut tutustumaan pentuun ja pennun taustoihin, pennun vielä kasvattajalla ollessa.

 Kahdeksan viikon aikana ennätämme käymään läpi lukemattoman määrän niin pennun hankintaan, koiraelämään kuin rotuunkin liittyviä asioita.

Tärkein kysymys kuuluukin, mitä toiveita ja odotuksia sinulla pennunostajana on kasvattajan suhteen? 


KOIRAN HINTAAN VAIKUTTAVIA SEIKKOJA 

Koirankasvattajat hinnoittelevat itse myymänsä koirat. Ennen kuin pentue on rekisteröity Suomen Kennelliiton, on kasvattajalle kertynyt kuluja, joiden määrissä ja suuruuksissa on lukuisista eri syistä johtuvia eroja, mitkä vaikuttavat hinnan muodostumiseen. 

Kuluja syntyy seuraavista asioista: Nartun leasing (mikäli narttu ei ole kasvattajan omistama), hyppy- ja pentumaksut uroksen omistajalle (mikäli uros ei ole kasvattajan omistaja), jalostukseen käytetyn uroksen ja nartun viralliset silmä- ja polvitarkastukset, muut eläinlääkärikulut, mikäli tiineyden- tai synnytyksen aikana on tarpeen, esim. keisarinleikkaus,  nartun ja pentujen madotukset, nartun jalostusvakuutus, pentutarkastus, sirutukset, pentutestit, rekisteröinti, pentujen piilevien vikojen vakuutus, pentupakkaukset, ulkopuolisen koirahoitajan  palkkauskulut.

Pentujen hintaan vaikuttavat edellisten lisäksi mm. rotu, rekisteröintimäärä/vuosi, pentuekoko, myynnin kiireellisyys, kasvattajan maantieteellinen sijainti, vapaaehtoiset terveystarkastukset, kysyntä/tarjonta, maantieteelliset hintaerot koirien terveydenhoidossa, kasvattajan oman työpanoksen hinnoittelu, kasvattajan tarvitsemasta ulkopuolisesta avusta koituneet kulut, alv (suuremmassa mittakaavassa toteutettu kasvatustoiminta), pentupaketin sisältö, kasvattajan tuki ennen ja jälkeen  koirakaupan.


KOIRAN KOULUTTAMINEN

Koiran kouluttaminen aloitetaan rakkaudella ja lempeydellä välittömästi koiran kotiuduttua uuteen kotiinsa

Aina ei koiraa koulutettaessa omatoimisesti kaikki kuitenkaan mene, kuten Strömsössä. Mikäli koet olevasi altavastaajana suhteessasi koiraasi, on syytä ottaa ammattiapu käyttöön.

Itse suosin koirakoulutuksessa ongelmakoirakouluttajia, siitäkin huolimatta, vaikkei todellista ongelmaa vielä olisikaan. Tämä sen vuoksi, että ongelmakoirakouluttaja huomioi koiran luonteen lisäksi koko perhedynamiikan, millä on vaikutusta koiran käyttäytymiseen. Tästä kokonaisvailtaisesta huomioimisesta on koulutuksellisesti enemmän hyötyä kuin "ryhmäkoulutuksessa".

KOIRAN RAVITSEMUS JA LIIKUNTA

Pennun luuston ja nivelten kehitykseen vaikuttavat perintötekijöiden lisäksi oikea-aikaisuus liikunnan ja ravinnon suhteen. 

Aivan pikkupentuna (vielä kasvattajan luona asuessaan) pentu tarvitsee proteiinipitoista ruokaa, mm. sisäelimien kasvua varten. Pennun ollessa luovutusikäinen ja aina sukukypsään ikään asti, proteiinin saantia voidaan laskea. 

Itse opastan pennunostajia sekoittamaan 8 viikkoisen pennun ruoan aikuisen koiran ruokaan ja siitä siirtymään aikuisen koiran ruokaan, kunnes koira on sukukypsä. Tämän jälkeen proteiinitasoa ravinnossa lisätään koiran aktiivisuuden mukaisesti. 

Liikunta on toinen ulkoisista tekijöistä, millä on vaikutusta luiden ja nivelten kasvuun kehitysiässä. Toivottavaa olisi, että pentu pystyisi ulkoilemaan omaehtoisesti sen ajan ja sen verran kuin, mitä sen jaksaminen sallii. Pentuaikana ei koiraa lenkitetä, ei hypyttelyä, ei liukumäkiä tai jääkenttiä. Kahta viimeistä ei senkään jälkeen kun koira on jo aikuinen.Pentutestaus

Pentutestin tarkoituksena on löytää sopivanluonteinen pentu uudelle omistajalleen ja antaa eväitä koiran heikkouksien vahvistamiseen ja vahvuuksien ylläpitämiseen.

Pentutesti suoritetaan pennulle vieraassa tilassa ja testin suorittaja on koirille vieras ihminen. Lisäksi pennut testataan yksitellen sisaruksista ja muusta laumasta erillään, jolloin pennusta saadaan se tieto, mitä se autenttisesti olisi. Edellä mainitun tavoin toimittaessa tuttu ympäristö, tutut ihmiset, eläimet ja muut pennut eivät toimi apuina, tukena tai muina häiriötekijöinä testattavalle pennulle.

Pentutestiä ei voida kutsua luonnetestiksi, koska pennulla ei ole kehittyneet vielä kaikki ne osa-alueet, mitä aikuisella koiralla on. Pentutesti EI KUVAA minkälainen pentu on aikuisena, vaan antaa viitteitä koiran vahvuuksista ja heikkouksista tässä vaiheessa. Pentutestin tarkoituksena on antaa eväitä koiran heikkouksien vahvistamiseen ja vahvuuksien ylläpitämiseen. Perimä asettaa rajat koiran toimintakyvylle ja hermorakenteelle, mutta loppuelämän kokemukset muokkaavat kuitenkin 80 % koiran käyttäytymisestä aikuisiällä.

Pentutesti on suunniteltu kaikille roduille yhteneväksi huolimatta siitä, onko kyse seura-, metsästys- tai työkoirasta. Eri rotujen käyttötarkoituksesta johtuen testistä saadut pisteet eivät ole vertailukelpoisia eri rotujen välillä.

Testin lopputuloksen pistemäärä ei myöskään ole paremmuuskilpailu pentueen yksilöiden välillä, vaan erilaisille ihmisille sopii erilaiset pennut.

Jos korkeat pisteet saanut pentu laitetaan eristyksiin, ilman positiivisia kokemuksia, sen käytös vastaa aikuisena pentutestin matalaa pistetasoa. Jos taas matalat pisteet saanutta pentua sosiaalistetaan paljon ja nähdään vaivaa heikkouksien työstämiseksi, se vastaa aikuisena korkeamman pistetason pentua. Mitä enemmän koira saa kokemuksia, sitä vähemmän sille tulee vastaan uusia yllättäviä tilanteita, joihin sillä ei ole valmista toimintamallia. 


PENTUTESTISSÄ testattavat osa-alueet:

·        Luottamus vieraaseen ihmiseen 

·        Koiran luontainen toimintakyky

·        Laumavietti

·        Taistelutahto

·        Saalisvietti ja dominanssi

·        Keskittymiskyky

·        Epämukavuusalueen sietokyky

·        Ääniherkkyys 

·        Kipuherkkyys

·        Suhtautuminen muihin koiriin 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOIRAN OMISTAJAN- JA HALTIJAN PERUSSÄÄNNÖT

KOIRIIN LIITTYVÄ LAINSÄÄDÄNTÖ

Lähde: Suomen Kennelliitto


Etsitkö täydellistä, sairausrasitteista ja vioista vapaata koiraa?

Itse uskon sellaisen löytyvän vain meidän omista toiveistamme ja tavoitteistamme, sekä myyntipuheista.


Kasvattajat tekevät parhaansa jalostusvalintoja tehdessään, hyödyntäen olemassa olevia tietojaan. Koira on psykofyysinen kokonaisuus ja jalostuksessa parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi on yleisesti ottaen huomioitava ja arvioitava mm. yksilöiden rakenteet, luonteet, turkin laatu, pigmentti, tiedossa olevat rasitteet jne. Näyttelyarvostelut ja jalostustarkastuksen tulokset toimivat myös hyvinä apuvälineinä yksilöiden rakenteita arvioitaessa. Itse näyttelytulokset eivät periydy, eivätkä ole jalostuksen valintakriteereiksi soveltuvia. Näyttelytulokset kertovat koiran menestyksen lisäksi kasvattajan harrastustoiminnasta ja toimii myös hyvänä myyntiargumenttina. 

Rodulle olemassa olevissa geenitesteillä saadaan jalostuksesta poissuljettua ne yksilöt, joiden ko. sairauden geenitestin status on "sairas".  Sairauksien kantajia käytetään jalostukseen yhdistämällä niitä saman sairauden "terve" statuksen saaneen yksilön kanssa. Geenitesteistä huolimatta uusia mutaatioita syntyy kaiken aikaa, joten mikään tietomäärä, mitkään terveystutkimukset tai geenitestit eivät kuitenkaan takaa sairauksista tai vioista vapaata koiraa. Sairauksia paetessamme unohtuu helposti KOKONAISUUS ja siksi onkin hyvä muistaa ja pitää mielessä vanha viisaus: "KUN JUOSTAAN SUTTA KARKUUN, SAATTAAKIN TULLA KARHU VASTAAN".

Sairaudet ja viat eivät ole pelkästään piileviä tai geneettisesti periytyviä. Koiran kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin vaikuttavat geeniperimän lisäksi ulkoiset tekijät. Geeniperimästään riippumatta jokainen eläväinen yksilö on enemmän tai vähemmän altis kehittämään sairauksia ulkoisista rasitteista johtuen. Ulkoisia haittatekijöitä ovat mm. pennun kehitysvaiheesta riippuen riittämätön tai vääränlainen liikunta, vääränlainen ravinto, stressitekijät, ilmasto jne…

 

MIKÄ ON PIILEVÄ VIKA

Piilevä vika on koiran sisäisessä tai ulkoisessa rakenteessa valmiiksi oleva vika, mikä alkaa kehittymään ennen eläinlääkäritarkastusta ja koiranpennun myyntiä, mutta joka ei ole oireillut tai ollut tiedossa. Esimerkkejä piilevistä vioista koirilla ovat mm. seuraavat: epämuodostunut sisäelin, synnynnäinen palleatyrä, vesipää, laajentunut ruokatorvi, ektooppinen ureter jne. Piilevä vika tai sairaus ei ole sama kuin geneettisesti periytyvät sairaus tai sellainen sairaus, joiden syntyyn ja kehittymiseen voitaisiin vaikuttaa ulkoisilla tekijöillä.

 

KOIRAN SAIRAUKSISTA

Yleistä tietoa koirien sairauksista ja niiden periytyvyydestä,  (Kennelliitto)

 

PEVISA (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustusohjelma) 

Coton de tuléar on verrattain terve ja pitkäikäinen rotu. Cotonit kuuluvat PEVISA ohjelmaan patellaluksaation ja perinnöllinen kataraktan (harmaakaihi) ja PRA:n osalta. 

Patellaluksaatio: Polvinivelen rakenteelliset heikkoudet altistavat patellaluksaatiolle. Polvilumpion rakennetta säätelevät useat eri geenit, joiden esilletuloon vaikuttavat myös ulkoiset tekijät. Pentuaikana on tärkeää, että pennulle annettava ravinto tukee kehittyviä niveliä ja luustoa. Vähintään yhtä tärkeää on, että kasvuajan pysähtymisen jälkeen koiran fyysisestä kunnosta huolehditaan niin, että koiralle kehittyy riittävästi lihaksistoa tukemaan niveliä raajojen virheasentojen ja niistä aiheutuvien terveyshaittojen välttämiseksi. 

Perinnöllinen katarakta (harmaakaihi): Harmaakaihi eli katarakta tarkoittaa silmän linssin eli mykiön samentumista. Katarakta on yleisin syy koirien sokeutumiselle: perinnöllistä kataraktaa esiintyy yli sadalla eri koirarodulla.

 

COTONEILLA ESIINTYVIÄ MUITA SAIRAUKSIA

Kuten kaikilla roduilla, myös cotoneilla esiintyy yksittäisiä sairauksia; allergiaa, herkkävatsaisuutta, epilepsiaa, legg perthestä jne.

 

Cotoneille on olemassa seuraavat geenitestit:

Degeneratiivinen myelopatia (DM) DM on selkäydinrappeumasairaus, joka periytyy autosomaalisena resessiivisenä ominaisuutena.

Koiran multifokaalinen retinopatia 2 (CMR2) Sairaus ei yleensä vaikuta potilaan näkökykyyn, mutta saattaa aiheuttaa potilaan näkökyvyn heikkenemisen.

Neonataali pikkuaivoataksia (BNAt) Oireet eivät välttämättä etene, mutta niiden vakavuuden takia päädytään usein sairaan pennun lopetukseen.

Primaari hyperoksaluria (PH) Primaarissa hyperoksaluriassa sairauden oireet havaitaan tavallisesti jo 3-4 viikon iässä.

Von Willebrandin tauti (vWD), tyyppi 1 tyyppi 1 on yleisin ja lievin muoto von Willebrandin verenvuotosairauksista.

Hyperurikosuria (HU) Hyperurikosuria on sairaus, jolle on ominaista liiallinen virtsahapon erittyminen virtsaan, mikä lisää riskiä virtsakivien (uraatti)      muodostumiselle.

Progressive Rod Cone Degeneration, (prcd-PRA) prcd-PRA on etenevä silmäsairaus, joka johtuu silmän valoreseptoreiden rappeutumisesta.

Chondrodystrophy (CDDY and IVDD Risk) and Chondrodysplasia (CDPA)KUN KASVATTAJAN TYÖ ON OHI, SIIRTYY VASTUU PENNUN KASVUAJAN KEHITYKSESTÄ UUDELLE OMISTAJALLE

Koska perimä edustaa vain yhtä kolmasosaa mahdollisten kasvuhäiriöiden synnyissä, on uuden perheen huolehdittava siitä, että pentu saa oikein painotettua ravintoa sen eri kasvuvaiheissa, pentu saa liikkua omaehtoisesti jaksamisensa rajoissa, pentua ei hyppyytetä, eikä viedä liukkaille alustoille, pentu sosialistetaan hyvin ja sitä koulutetaan asianmukaisesti.

Erityisesti nopean kasvun ajaksi ja nopeiden kasvupyrähdyksien välttämiseksi, vaihdetaan  pennun ruoka aikuisen koiran ruokaan, missä proteinin määrä on alhaisempi kuin penturuoassa. Kun pentu on tullut sukukypsäksi 6-12 kk:n iässä, voidaan proteinin määrää nostaa koiran aktiviteettitasoa vastaavaksi. Pennun luusto ja nivelet ovat vielä kasvuvaihessa herkät ja alttiit vaurioitumaan ulkoisista tekijöistä. Vaurioitunut nivel aiheuttaa kehoon lihasepätasapainon ja mahdolliset ongelmat korreloituvat aina seuraaviin niveliin asti. 

Kasvukauden päätyttyä liikunnalla ja hyvällä lihaskunnolla on merkittävä vaikutus raajojen oikeaan kehittymiseen. Virheasentoja syntyy jos yksilöllä ei ole luustoa ympäröivissä lihaksissa riittävästi lihasmassaa, suojaamassa niveliä vääntymästä väärään asentoon.

Mahdollisten terveyttä ja hyvinvointia koskevien ongelmien ei tulisi olla itseisarvo, millä haetaan näkyvyyttä ja myötätuntoa sosiaalisessa mediassa. Yhtä lailla kun kasvattajat ovat tehneet parhaansa olemassa olevien tietojensa pohjalta, tahdon uskoa, että myös pentujen uudet perheet tekevät parhaansa.  Hyvinvointia ja terveyttä edistäviä ja sairauksia ennaltaehkäiseviä kirjoituksia on internet-maailma pullollaan, mistä tietoa omaan käyttöön ja jaettavaksi voi ammentaa.


- Onnellista ja antoisaa koiraelämää nykyisille, entisille ja tuleville koiranomistajille -