PENTULAATIKON KUULUMISIA

Tassuttelen elämääsi ja ennen kuin huomaatkaan, olen rakentanut kotini sydämeesi.

Olen ajatuksissasi, puheissasi ja huomaa - miten rakkaudentäyteisiä  ovatkaan katseesi ja äänesi.

Tämä kaikki vain, koska olen sielultani sydämesi sankari.

 

- Meeri -

Vuoden 2023 pentuesuunnitelmia


Vuoden 2023 loppupuolelle on suunnitteilla pentueet Afrille, Misalle ja Sofialle.  Edellisten pentusuunnitelmien lisäksi leasingnartulleni Barbaralle on odotettavissa pentuja syntyväksi elo-syyskuun vaihteessa. Tarkemmat ajankohdat ja yhdistelmät selviävät matkan varrella.Barbaralle ja Armanille on odotettavissa hauvavauvoja syntyväksi elo-syyskuun vaihteessa.


TOIMINTATAPANI

Tapaan aina tulevat pennunostajaperheet ennen kuin lupaan pentua. Pennunostajat sitoutuvat mahdollisuuksiensa mukaan käymään luonamme ennen pentujen luovutusikää harjoittelemassa hoitotoimenpiteitä ja keskustelemassa niin rodusta kuin yleisestikin koiranpidosta ja kouluttamisesta. Tämä on erityisen tärkeää silloin kun ollaan ensimmäistä koiraa hankkimassa.

Pentuluovutuksen jälkeen tahdon tietää, miten elämä uuden perheenjäsenen kanssa  on lähtenyt käyntiin. Minun puoleeni voi aina tarvittaessa kääntyä sekä ongelmatilanteissa että ihan vain kuulumisia vaihdellen.

Pennut ovat lähtiessään eläinlääkärin tarkistamia, pentutestattuja, sirutettuja ja kahden viikon välein madotettuja. 

Pentujen mukana tulee pentupaketti, mikä sisältää: Cotonin käyttöohjeet, ruokaa, shampoon ja hoitoaineen, pehmolelun ja kasvattajan tuki koirakaupan jälkeen. Pentupaketin sisältö saattaa vaihdella.

 Pennuille on otettu Agrialta piilevien vikojen vakuutus kolmelle ensimmäiselle elinvuodelle.

Piilevä vika on vika, mikä on ollut pennussa jo syntymästä lähtien, mitä ei ole voitu havaita pentutarkastuksessa. 

Tutustu tarkemmin AGRIAN Piilevä vika vakuutukseen

ULKOISTEN TEKIJÖIDEN MERKITYS PENNUN KEHITYKSELLE

Koira on elävä olento, jonka kokonaisvaltaiseen kehitykseen on ulkoisilla tekijöillä merkittävä osuus. 

Stressittömällä elämällä, oikealla ravitsemuksella, kehitykseen nähden oikea-aikaisella ja oikealla liikuntamäärällä voidaan vaikuttaa positiivisesti fyysisesti ja henkisesti kehittyvän pennun tulevaan hyvinvointiin.

Jalostukseen käytettyjen yksilöiden terveystarkastuksilla ja geenitesteillä voidaan poissulkea riskitekijöitä  vain osittain. Kuitenkaan ei edes parhaimmilla mahdollisilla jalostusvalinnoilla, pystytä vaikuttamaan siihen, ettei uusia mutaatioita syntyisi niin hyvässä kuin pahassakin tai, että koirasta kehittyisi kokonaisvaltaisesti teollisen tuotannon kaltainen, täysin terve ja virheetön yksilö.

Kasvattajan työ on loppunut siihen, kun pentu muuttaa uuteen kotiinsa. Omistajien tehtäväksi jää huolehtia, että 
  • koira saa oikeanlaista ravintoa pennun kehitysvaihe huomioiden 
  • koiran liikuttamisessa ja ulkoiluttamisessa huomioidaan vielä kehitysvaiheessa oleva luusto ja nivelet.
  • koiran lihaksisto kehittyy niveliä tukevaksi ja lihaskuntoa ylläpidetään jatkossakin virheasentoja välttämiseksi.
  • koira sosialistetaan hyvin 

Onnellista ja koiratäyteistä elämää

Etsitkö täydellistä, vioista ja sairausrasitteista vapaata koiraa?

- itse uskon sellaisen löytyvän vain meidän omista toiveistamme ja tavoitteistamme, sekä myyntipuheista -

 

Kasvattajat tekevät parhaansa jalostusvalintoja tehdessään, hyödyntäen olemassa olevia tietojaan. Koira on psykofyysinen kokonaisuus ja jalostuksessa parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamiseksi on yleisesti ottaen huomioitava ja arvioitava mm. yksilöiden rakenteet, luonteet, turkin laatu, pigmentti, tiedossa olevat rasitteet jne. Näyttelyarvostelut ja jalostustarkastuksen tulokset toimivat myös hyvinä apuvälineinä yksilöiden rakenteita arvioitaessa. Itse näyttelytulokset eivät periydy, eivätkä ole jalostuksen valintakriteereiksi soveltuvia. Näyttelytulokset kertovat koiran menestyksen lisäksi kasvattajan harrastustoiminnasta ja toimii myös hyvänä myyntiargumenttina. 

Rodulle olemassa olevissa geenitesteillä saadaan jalostuksesta poissuljettua ne yksilöt, joiden ko. sairauden geenitestin status on "sairas".  Sairauksien kantajia käytetään jalostukseen yhdistämällä niitä saman sairauden "terve" statuksen saaneen yksilön kanssa. Geenitesteistä huolimatta uusia mutaatioita syntyy kaiken aikaa, joten mikään tietomäärä, mitkään terveystutkimukset tai geenitestit eivät kuitenkaan takaa sairauksista tai vioista vapaata koiraa. Sairauksia paetessamme unohtuu helposti KOKONAISUUS ja siksi onkin hyvä muistaa ja pitää mielessä vanha viisaus: "KUN JUOSTAAN SUTTA KARKUUN, SAATTAAKIN TULLA KARHU VASTAAN".

Sairaudet ja viat eivät ole pelkästään piileviä tai geneettisesti periytyviä. Koiran kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin vaikuttavat geeniperimän lisäksi ulkoiset tekijät. Geeniperimästään riippumatta jokainen eläväinen yksilö on enemmän tai vähemmän altis kehittämään sairauksia ulkoisista rasitteista johtuen. Ulkoisia haittatekijöitä ovat mm. pennun kehitysvaiheesta riippuen riittämätön tai vääränlainen liikunta, vääränlainen ravinto, stressitekijät, ilmasto jne…

 

MIKÄ ON PIILEVÄ VIKA

Piilevä vika on koiran sisäisessä tai ulkoisessa rakenteessa valmiiksi oleva vika, mikä alkaa kehittymään ennen eläinlääkäritarkastusta ja koiranpennun myyntiä, mutta joka ei ole oireillut tai ollut tiedossa. Esimerkkejä piilevistä vioista koirilla ovat mm. seuraavat: epämuodostunut sisäelin, synnynnäinen palleatyrä, vesipää, laajentunut ruokatorvi, ektooppinen ureter jne. Piilevä vika tai sairaus ei ole sama kuin geneettisesti periytyvät sairaus tai sellainen sairaus, joiden syntyyn ja kehittymiseen voitaisiin vaikuttaa ulkoisilla tekijöillä.

 

KOIRAN SAIRAUKSISTA

Yleistä tietoa koirien sairauksista ja niiden periytyvyydestä,  (Kennelliitto)

 

PEVISA (perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustusohjelma) 

Coton de tuléar on verrattain terve ja pitkäikäinen rotu. Cotonit kuuluvat PEVISA ohjelmaan patellaluksaation ja perinnöllinen kataraktan (harmaakaihi) ja PRA:n osalta. 

Patellaluksaatio: Polvinivelen rakenteelliset heikkoudet altistavat patellaluksaatiolle. Polvilumpion rakennetta säätelevät useat eri geenit, joiden esilletuloon vaikuttavat myös ulkoiset tekijät. Pentuaikana on tärkeää, että pennulle annettava ravinto tukee kehittyviä niveliä ja luustoa. Vähintään yhtä tärkeää on, että kasvuajan pysähtymisen jälkeen koiran fyysisestä kunnosta huolehditaan niin, että koiralle kehittyy riittävästi lihaksistoa tukemaan niveliä raajojen virheasentojen ja niistä aiheutuvien terveyshaittojen välttämiseksi. 

Perinnöllinen katarakta (harmaakaihi): Harmaakaihi eli katarakta tarkoittaa silmän linssin eli mykiön samentumista. Katarakta on yleisin syy koirien sokeutumiselle: perinnöllistä kataraktaa esiintyy yli sadalla eri koirarodulla.

 

COTONEILLA ESIINTYVIÄ MUITA SAIRAUKSIA

Kuten kaikilla roduilla, myös cotoneilla esiintyy yksittäisiä sairauksia; allergiaa, herkkävatsaisuutta, epilepsiaa, legg perthestä  jne.

 

Cotoneille on saatavilla seuraavat geenitestit:

Degeneratiivinen myelopatia (DM) DM on selkäydinrappeumasairaus, joka periytyy autosomaalisena resessiivisenä ominaisuutena.

Koiran multifokaalinen retinopatia 2 (CMR2) Sairaus ei yleensä vaikuta potilaan näkökykyyn, mutta saattaa aiheuttaa potilaan näkökyvyn heikkenemisen.

Neonataali pikkuaivoataksia (BNAt) Oireet eivät välttämättä etene, mutta niiden vakavuuden takia päädytään usein sairaan pennun lopetukseen.

Primaari hyperoksaluria (PH) Primaarissa hyperoksaluriassa sairauden oireet havaitaan tavallisesti jo 3-4 viikon iässä.

Von Willebrandin tauti (vWD), tyyppi 1 tyyppi 1 on yleisin ja lievin muoto von Willebrandin verenvuotosairauksista.

Hyperurikosuria (HU) Hyperurikosuria on sairaus, jolle on ominaista liiallinen virtsahapon erittyminen virtsaan, mikä lisää riskiä virtsakivien (uraatti)      muodostumiselle.

Progressive Rod Cone Degeneration, (prcd-PRA) prcd-PRA on etenevä silmäsairaus, joka johtuu silmän valoreseptoreiden rappeutumisesta.

Chondrodystrophy (CDDY and IVDD Risk) and Chondrodysplasia (CDPA)


KUN KASVATTAJAN TYÖ ON OHI, SIIRTYY VASTUU PENNUN KASVUAJAN KEHITYKSESTÄ UUDELLE OMISTAJALLE

Koska perimä edustaa vain yhtä kolmasosaa mahdollisten kasvuhäiriöiden synnyissä, on uuden perheen huolehdittava siitä, että pentu saa oikein painotettua ravintoa sen eri kasvuvaiheissa, pentu saa liikkua omaehtoisesti jaksamisensa rajoissa, pentua ei hyppyytetä, eikä viedä liukkaille alustoille, pentu sosialistetaan hyvin ja sitä koulutetaan asianmukaisesti.

Erityisesti nopean kasvun ajaksi ja nopeiden kasvupyrähdyksien välttämiseksi, vaihdetaan  pennun ruoka aikuisen koiran ruokaan, missä proteinin määrä on alhaisempi kuin penturuoassa. Kun pentu on tullut sukukypsäksi 6-12 kk:n iässä, voidaan proteinin määrää nostaa koiran aktiviteettitasoa vastaavaksi. Pennun luusto ja nivelet ovat vielä kasvuvaihessa herkät ja alttiit vaurioitumaan ulkoisista tekijöistä. Vaurioitunut nivel aiheuttaa kehoon lihasepätasapainon ja mahdolliset ongelmat korreloituvat aina seuraaviin niveliin asti. 

Kasvukauden päätyttyä liikunnalla ja hyvällä lihaskunnolla on merkittävä vaikutus raajojen oikeaan kehittymiseen. Virheasentoja syntyy jos yksilöllä ei ole luustoa ympäröivissä lihaksissa riittävästi lihasmassaa, suojaamassa niveliä vääntymästä väärään asentoon.

Mahdollisten terveyttä ja hyvinvointia koskevien ongelmien ei tulisi olla itseisarvo, millä haetaan näkyvyyttä ja myötätuntoa sosiaalisessa mediassa. Yhtä lailla kun kasvattajat ovat tehneet parhaansa olemassa olevien tietojensa pohjalta, tahdon uskoa, että myös pentujen uudet perheet tekevät parhaansa.  Hyvinvointia ja terveyttä edistäviä ja sairauksia ennaltaehkäiseviä kirjoituksia on internet-maailma pullollaan, mistä tietoa omaan käyttöön ja jaettavaksi voi ammentaa.


- Onnellista ja antoisaa koiraelämää nykyisille, entisille ja tuleville koiranomistajille -